You are here

larn

Catalogue: NVT Online Papers
Trials sown, results to be made available Trials abandoned due to drought, frost, animal damage, etc... Trials harvested, analysed and results published Trials harvested, but results too variable to publish y e l r a B a l o n a C n a a a e e e p B P l k i c a d t l n i b e h a e CFFiL n i p u L e l a c i t i r T t a e h W t a O.. Larn McMurray Larn McMurray Trent Potter Larn McMurray Trent Potter Larn McMurray Larn McMurray Larn McMurray Andrew Ware Trent Potter Ryan Bateman Larn McMurray Andrew Ware Andrew Ware Andrew Ware Trent Potter Trent Potter Ryan Bateman Andrew Ware Trent Potter Andrew Ware Larn McMurray Trent Potter Ryan Bateman Ryan Bateman Larn McMurray Andrew Ware Larn McMurray Larn McMurray Larn McMurray Trent Potter Larn McMurray Leigh Davis Larn McMurray Andrew Ware Andrew Ware Trent Potter Ryan Bateman Leigh Davis Ryan Bateman Ryan Bateman Larn McMurray Leigh Davis Leigh Davis Larn McMurray Ryan Bateman Larn McMurray Larn McMurray Andrew Ware Larn McMurray Larn McMurray Trent Potter Larn McMurray Larn McMurray Trent Potter Leigh Davis Larn McMurray Andrew Ware Larn McMurray Andrew Ware Larn McMurray Ryan Bateman Ryan Bateman..
Related categories:
Catalogue: NVT Online Papers
Trials sown, results to be made available Trials abandoned due to drought, frost, animal damage, etc... Trials harvested, analysed and results published Trials harvested, but results too variable to publish y e l r a B a l o n a C a e p k c i h C n a e B a b a F a e P d l e i F l i t n e L n i p u L e l a c i t i r T t a e h W t a O.. Larn McMurray Kristy Hobson Trent Potter Larn McMurray Trent Potter Larn McMurray Larn McMurray Andrew Ware Trent Potter Kenton Porker Larn McMurray Andrew Ware Andrew Ware Andrew Ware Trent Potter Trent Potter Kenton Porker Andrew Ware Trent Potter Andrew Ware Kristy Hobson Trent Potter Kenton Porker Larn McMurray Larn McMurray Kristy Hobson Jeff Paull Larn McMurray Leigh Davis Larn McMurray Andrew Ware Trent Potter Andrew Ware Trent Potter Kenton Porker Leigh Davis Kenton Porker Kenton Porker Larn McMurray Leigh Davis Jeff Paull Kenton Porker Larn McMurray Larn McMurray Andrew Ware Jeff Paull Larn McMurray Trent Potter Tony Leonforte Larn McMurray Jeff Paull Leigh Davis Larn McMurray Andrew Ware Larn McMurray Andrew Ware Larn McMurray Kenton Porker Kenton Porker Andrew Ware Larn McMurray Andrew Ware Andrew Ware..
Related categories:
Catalogue: NVT Online Papers
Trials sown, results to be made available Trials abandoned due to drought, frost, animal damage, etc... Trials harvested, analysed and results published Trials harvested, but results too variable to publish y e l r a B a l o n a C n a a a e e e p B P l k i c a d t b l i n e h a e CFFiL n i p u L e l a c i t i r T t a e h W t a O.. Larn McMurray Larn McMurray Matthew Hoskings Larn McMurray Matthew Hoskings Larn McMurray Larn McMurray Andrew Ware Matthew Hoskings Ryan Bateman Larn McMurray Andrew Ware Andrew Ware Andrew Ware Matthew Hoskings Larn McMurray Ryan Bateman Andrew Ware Matthew Hoskings Andrew Ware Larn McMurray Matthew Hoskings Ryan Bateman Larn McMurray Andrew Ware Larn McMurray Larn McMurray Larn McMurray Matthew Hoskings Larn McMurray Leigh Davis Larn McMurray Andrew Ware Matthew Hoskings Andrew Ware Matthew Hoskings Ryan Bateman Leigh Davis Ryan Bateman Ryan Bateman Larn McMurray Leigh Davis Leigh Davis Larn McMurray Ryan Bateman Larn McMurray Larn McMurray Andrew Ware Larn McMurray Larn McMurray Matthew Hoskings Larn McMurray Larn McMurray Matthew Hoskings Leigh Davis Larn McMurray Andrew Ware Larn McMurray Andrew Ware Larn..
Related categories:
Catalogue: NVT Online Papers
Trials harvested, analysed and results published Trials harvested.. but results too variable to publish y e l r a B a l o n a C a e p k c i h C n a e B a b a F a e P d l e i F l i t n e L n i p u L e l a c i t i r T t a e h W t a O Year State NearestTown 2013 SA Arthurton 2013 SA Booleroo Centre 2013 SA Bordertown 2013 SA Brentwood 2013 SA Bute 2013 SA Conmurra 2013 SA Cooke Plains 2013 SA Crystal Brook 2013 SA Cummins 2013 SA Darke Peak 2013 SA Elliston 2013 SA Frances 2013 SA Geranium 2013 SA Greenpatch 2013 SA Keith 2013 SA Kimba 2013 SA Lameroo 2013 SA Laura 2013 SA Lock 2013 SA Maitland 2013 SA Minlaton 2013 SA Minnipa 2013 SA Mintaro 2013 SA Mitchellville 2013 SA Moyhall 2013 SA Mt Hope 2013 SA Mundulla 2013 SA Nangari 2013 SA Nunjikompita 2013 SA Palmer 2013 SA Paruna 2013 SA Paskeville 2013 SA Penong 2013 SA Piednippie 2013 SA Pinnaroo 2013 SA Port Clinton 2013 SA.. Contact Name Larn McMurray Larn McMurray Charlton Jeisman Larn McMurray Larn McMurray Charlton Jeisman Rob Wheeler Larn McMurray Andrew Ware Andrew Ware Andrew Ware Charlton Jeisman Rob Wheeler Andrew Ware Charlton Jeisman Andrew Ware Rob Wheeler Larn McMurray Andrew Ware Larn McMurray Larn McMurray Leigh Davis Larn McMurray Andrew Ware Charlton Jeisman Andrew Ware Charlton Jeisman Rob Wheeler Leigh Davis Rob Wheeler Rob Wheeler Larn McMurray Leigh Davis Leigh Davis Rob Wheeler Larn McMurray Larn McMurray Andrew Ware Larn McMurray Charlton Jeisman Larn McMurray Larn McMurray Andrew Ware Larn McMurray Andrew Ware Larn McMurray Rob Wheeler Rob Wheeler Andrew Ware Larn McMurray Andrew Ware Andrew Ware Larn McMurray Larn McMurray Charlton Jeisman Rob Wheeler Andrew Ware..
Related categories:
Catalogue: NVT Online Papers
Ware Larn McMurray Larn McMurray Larn McMurray Trent Potter Kenton Porker Andrew Ware Larn McMurray.. Trials sown, results to be made available Trials abandonned due to drought, frost, animal damage, etc... Trials harvested, analysed and results published Trials harvested, but results too variable to publish y e l r a B a l o n a C n a a a e e e p B P l k i c a d t l n i b e h a e CFFiL n i p u L e l a c i t i r T t a e h W t a O..
Related categories:
Catalogue: NVT Online Papers
" Status of 2008 NVT trials as at January 30, 2009 Trials marked green have 2008 results available on the wesite... Contact Name Larn McMurray Trent Potter Larn McMurray Trent Potter Larn McMurray Larn McMurray Jim Egan Rob Wheeler Larn McMurray Jim Egan Jim Egan Jim Egan Trent Potter Trent Potter Rob Wheeler Jim Egan Trent Potter Jim Egan Rob Wheeler Jim Egan Trent Potter Larn McMurray Larn McMurray Larn McMurray Leigh Davis Larn McMurray Jim Egan Trent Potter Jim Egan Trent Potter Rob Wheeler Leigh Davis Rob Wheeler Rob Wheeler Larn McMurray Leigh Davis Rob Wheeler Larn McMurray Larn McMurray Jim Egan Larn McMurray Trent Potter Larn McMurray Leigh Davis Larn McMurray Jim Egan Larn McMurray Jim Egan Larn McMurray Rob Wheeler Rob Wheeler Jim Egan Larn McMurray Jim Egan Jim Egan Larn McMurray Larn McMurray Trent Potter Rob Wheeler Jim Egan.. Trials harvested, analysed and results published Trials harvested, but results too variable to publish n aa a ee e y apB P l ln e ok i a d ti l c lnt r nib p e a a aha u ie B CCF F L L O e lt aa c ie t ih rW T..
Related categories: