You are here

Trial Sites and Outcomes – 2013 SA

Plain text source: 
Trials harvested, analysed and results published Trials harvested.. but results too variable to publish y e l r a B a l o n a C a e p k c i h C n a e B a b a F a e P d l e i F l i t n e L n i p u L e l a c i t i r T t a e h W t a O Year State NearestTown 2013 SA Arthurton 2013 SA Booleroo Centre 2013 SA Bordertown 2013 SA Brentwood 2013 SA Bute 2013 SA Conmurra 2013 SA Cooke Plains 2013 SA Crystal Brook 2013 SA Cummins 2013 SA Darke Peak 2013 SA Elliston 2013 SA Frances 2013 SA Geranium 2013 SA Greenpatch 2013 SA Keith 2013 SA Kimba 2013 SA Lameroo 2013 SA Laura 2013 SA Lock 2013 SA Maitland 2013 SA Minlaton 2013 SA Minnipa 2013 SA Mintaro 2013 SA Mitchellville 2013 SA Moyhall 2013 SA Mt Hope 2013 SA Mundulla 2013 SA Nangari 2013 SA Nunjikompita 2013 SA Palmer 2013 SA Paruna 2013 SA Paskeville 2013 SA Penong 2013 SA Piednippie 2013 SA Pinnaroo 2013 SA Port Clinton 2013 SA.. Contact Name Larn McMurray Larn McMurray Charlton Jeisman Larn McMurray Larn McMurray Charlton Jeisman Rob Wheeler Larn McMurray Andrew Ware Andrew Ware Andrew Ware Charlton Jeisman Rob Wheeler Andrew Ware Charlton Jeisman Andrew Ware Rob Wheeler Larn McMurray Andrew Ware Larn McMurray Larn McMurray Leigh Davis Larn McMurray Andrew Ware Charlton Jeisman Andrew Ware Charlton Jeisman Rob Wheeler Leigh Davis Rob Wheeler Rob Wheeler Larn McMurray Leigh Davis Leigh Davis Rob Wheeler Larn McMurray Larn McMurray Andrew Ware Larn McMurray Charlton Jeisman Larn McMurray Larn McMurray Andrew Ware Larn McMurray Andrew Ware Larn McMurray Rob Wheeler Rob Wheeler Andrew Ware Larn McMurray Andrew Ware Andrew Ware Larn McMurray Larn McMurray Charlton Jeisman Rob Wheeler Andrew Ware..
GRDC Taxonomy: